Anadolu Bursiyerleri Programının amacı, Anadolu’nun gelişmekte olan bölgelerindeki başarılı öğrencilerle Üniversite’nin sunduğu üstün imkanları buluşturarak, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak ve topluma yararlı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

MV Holding, 2013 yılından bu yana Anadolu’dan gelen ve ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere sağladığı burslarla programa desteğini sürdürmektedir.

https://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr